Voor het lidmaatschap geldt maandelijkse contributie. Deze wordt door de penningmeester jaarlijks voorgesteld en goedgekeurd door de vereniging.

De lidmaatschapskosten zijn:

  • Welpen               € 52,- per kwartaal
  • Ketelbinkies      €64,- per kwartaal
  • Zeeverkenners  €64,- per kwartaal
  • Wilde Vaart       €64,- per kwartaal
  • Loodsen             €32,- per kwartaal

De penningmeester zal u vragen om een machtiging zodat de contributie per kwartaal van uw rekening afgeschreven kan worden.
 Mocht u meer willen weten over de contributie kunt het contributiereglement met daarin alle kleine letters en bepalingen aanvragen bij de penningmeester.

Uit de contributie betalen we onze vaste lasten, vooral huisvesting, spelmateraal voor de speltakken en de bijdrage aan Scouting Nederland.

Zomerkamp

De kosten voor weekendkampen en het zomerkamp worden naast de contributie afzonderlijk afgerekend indien een scout daaraan deel neemt. De gemiddelde kosten van een weekendkamp liggen rond de € 20,-, de kosten van een zomerkamp liggen rond de € 150,- per deelnemer.

Opzegging

Opzegging moet minimaal 1 maand voor het begin van het volgend kwartaal schriftelijk worden verstuurd naar de peningmeester.

Als de schriftelijke opzegging niet op tijd is ontvangen zal het volledige kwartaalbedrag moeten worden betaald. Van de beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging, waarop de einddatum van het lidmaatschap is vermeld. Tot deze einddatum bent u contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op de eerste van het volgend kwartaal.

Comments are closed.