Scouting Sarto op dit moment

De Sartogroep is een moderne scouting-groep. Wekelijks wordt aan ca. 50 jeugdleden een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding geboden door een team van ruim 15 vrijwillige leidinggevenden.

Onze leden zijn voor een groot deel uit Amsterdam-West afkomstig. De bouw van een aantal nieuwbouwwijken met veel jonge gezinnen zoals Nieuw-Sloten en de Aker, bieden een goed perspectief voor een groei in ledental in de komende jaren.

Structuur, activiteiten en kampen

De Sartogroep bestaat uit verschillende speltakken. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke spel- en activiteitenaanbod.

Bij de Sartogroep zijn de volgende speltakken te vinden: WelpenKetelbinkiesZeeverkenners,  Wilde Vaart en de L0odsen.

Dit alles vormt de basis voor de wekelijkse bijeenkomsten van de speltakken. Alle groepen verblijven geregeld een weekend op het clubgebouw om zo meer te kunnen doen en samen te leren spelen en leven. Gedurende het voor- en najaar worden er diverse weekenden gehouden op een scouting-terrein. In de zomer, aan het einde van het seizoen, gaan alle geledingen op kamp. Bijvoorbeeld met de boot naar de Kaag (bij Leiden), waar een speciaal scouting-eiland is.

Besluitvorming en verantwoording

De Sartogroep heeft naast de speltakken een stafgroep, bestaande uit de stafleden van de speltakken.

Het bestuur van de vereniging, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en overige bestuursleden.

En een beheerstichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de gebouwen. Al deze mensen zijn vrijwilligers. In de groepsraad, die wordt gevormd door alle stafleden en het bestuur worden besluiten genomen op speltechnisch gebied en de uitvoering daarvan. Het bestuur verzorgt de besluitvorming en uitvoering op financieel en materieel terrein. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief met bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwen, beheer van de gebouwen en het beheer van de website.

Huisvesting door de jaren heen

Toen de Sarto in 1960 werd opgericht, werden de bijeenkomsten gehouden in een garage in Slotervaart-Zuid.

Tekening bouwgebouw

Door het groeiende aantal leden was enkele jaren later een grotere ruimte nodig; deze werd gevonden in de kelder van een bedrijfspand aan de C. v. Alkemadestraat. Rond 1970 was deze kelder niet meer beschikbaar en verhuisde de Sartogroep tijdelijk naar de toren van de Pius Xkerk.


Het hele terrein van de R.I. West werd geschikt gemaakt voor woningbouw en ook ons clubhuis heeft toen daarvoor moeten uitwijken. In 1995 werd het gesloopt. In deze periode werd door het bestuur hard gewerkt om de plannen rond te krijgen voor een ruim eigen onderkomen aan de Robert Fruinlaan. Mede dankzij een aantal giften en leningen kon ook op financieel terrein een sluitend plan worden gemaakt en in 1971 startte de bouw van het huidige clubhuis “de Bouw” in de bosstrook naast de R. I. West. Voor het grootste deel werd het pand door de eigen leden opgebouwd. Reeds in 1980 lukte het de openstaande schulden af te lossen en daarmee werd het ons eigen gebouw.

Huidige clubgebouw

Het huidige clubgebouw staat op een schiereiland in de Sloterplas (Christoffel Plantijngracht achter de Colenbranderhof).

Tekening gebouw

Het gebouw heeft een betonnen fundering en is verder uit houten balken opgetrokken. Het oppervlakte van het clubhuis is een kleine 200m2. Het gebouw is in bouwpakket-vorm afgeleverd en is eind juni 1995 door een team van

ouders en leden gemonteerd.

Essentieel is uiteraard de grote speelzaal waar in de winter de activiteiten plaatsvinden of als het slecht weer is. Verder is er een keuken en een ruimte van het sanitair. Hier is ook een douche aanwezig, zodat het gebouw geschikt is voor verhuur met overnachtingen.

In oktober 1995 werd de officiële opening van het nieuwe clubhuis gedaan.

Botenloods

Sinds 2012, beschikt Scouting Sarto ook over een botenloods.

Na jaren van onderhoud in de houthavens van Amsterdam, zeecontainers op de parkeerplaats en zelfs voor het clubgebouw in de openlucht kon er na veel touwgetrek met de deelraad in 2010 eindelijk begonnen worden met

de bouw van onze botenstalling.

De botenstalling is tot stand gekomen door eigen vermogen van de vereniging, subsidie verstrekkers, acties door de leden en niet geheel onbelangrijk de belangeloze inzet van tal van vrijwilligers!

Tot op de dag van vandaag zijn wij nog bezig met inrichten en afbouwen van de botenloods.

Comments are closed.