Wie zijn wij

Scouting Sarto op dit moment

De Sartogroep is een moderne scouting-groep. Wekelijks wordt aan ca. 50 jeugdleden een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding geboden door een team van ruim 15 vrijwillige leidinggevenden.

Onze leden zijn voor een groot deel uit Amsterdam-West afkomstig. De bouw van een aantal nieuwbouwwijken met veel jonge gezinnen zoals Nieuw-Sloten en de Aker, bieden een goed perspectief voor een groei in ledental in de komende jaren.

Structuur, activiteiten en kampen

De Sartogroep bestaat uit verschillende speltakken. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke spel- en activiteitenaanbod.

Bij de Sartogroep zijn de volgende speltakken te vinden: WelpenZeeverkenners en de Wilde Vaart.

Dit alles vormt de basis voor de wekelijkse bijeenkomsten van de speltakken. Alle groepen verblijven geregeld een weekend op het clubgebouw om zo meer te kunnen doen en samen te leren spelen en leven. Gedurende het voor- en najaar worden er diverse weekenden gehouden op een scouting-terrein. In de zomer, aan het einde van het seizoen, gaan alle geledingen op kamp. Bijvoorbeeld met de boot naar de Kaag (bij Leiden), waar een speciaal scouting-eiland is.

Besluitvorming en verantwoording

De Sartogroep heeft naast de speltakken een stafgroep, bestaande uit de stafleden van de speltakken.

Het bestuur van de vereniging, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en overige bestuursleden.

En een beheerstichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de gebouwen. Al deze mensen zijn vrijwilligers. In de groepsraad, die wordt gevormd door alle stafleden en het bestuur worden besluiten genomen op speltechnisch gebied en de uitvoering daarvan. Het bestuur verzorgt de besluitvorming en uitvoering op financieel en materieel terrein. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief met bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwen, beheer van de gebouwen en het beheer van de website.